نام شما (الزامی)

ایمیل شما

همراه

آخرین دستاوردها

دکتر رضا توکلی دارستانی

متخصص ارتوپدی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی متخصص ارتوپدی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی | فلوشیپ جراحی ارتروسکوپیک آسیب های ورزشی و جراحی شانه | برد تخصصی جراحی مفاصل و استخوان

دانشیار گروه ارتوپدی بیمارستان امام حسین (ع) گفت: مفصل شانه به دلیل ساختار استخوانی ویژه بیشتر از هر مفصل بزرگ دیگری در بدن، دچار در رفتگی می شود، به طوری ...
دکتررضا توکلی دارستانی "فوق تخصص جراحی شانه و پزشکی ورزشی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی" در این باره گفت : مفصل شانه به دليل داشتن دامنه ...