ملی پوشان کشتی و قایقرانی تحت عمل جراحی قرار گرفتند