جراحی پارگی رباط صلیبی و دررفتگی شانه

دو ملی پوش جراحی شدند

توسط دکتر رضا توکلی عضو کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی ، دو ملی پوش جراحی شدند.

دکتر رضا توکلی ، عضو کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی ، دو عضو جودو و تیم ملی فوتبال 7 نفره را در بیمارستان تریتا تحت عمل جراحی قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، بابک سفری عضو تیم ملی فوتبال 7 نفره از ناحیه رباط صلیبی تحت عمل جراحی قرار گرفت و سهیل جمال آبادی ملی پوش جودو به دلیل دررفتگی مکرر شانه تحت عمل جراحی قرار گرفت.

دکتر توکلی با موفقیت آمیز خواندن این دو عمل جراحی ، تصریح کرد: این دو ورزشکار عزیز پس از شش ماه می توانند به تدریج به دنیای قهرمانی برگردند.

دکتر توکلی جراح ارتوپد و متخصص ارتوپد ، متخصص آسیب های ورزشی
منبع : پایگاه اطلاع رسانی پزشکی ورزشی ایران | لینک