جراحی دارنده مدال برنز آسیا

جراحی دارنده مدال برنز آسیا

توسط دکتر توکلی انجام شد؛

محمدرضا رستمی دارنده مدال برنز کشتی نوجوانان آسیا تحت عمل جراحی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، دکتر رضا توکلی عضو کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی و پزشک معالج این کشتی گیر در این باره گفت: رستمی از ناحیه رابط صلیبی دچار پارگی شده بود و به همین دلیل امروز(سه شنبه) در بیمارستان تریتا تحت عمل جراحی قرار گرفت. خوشبختانه این عمل موفقیت آمیز بود و این کشتی گیر پس از شش ماه می تواند به تدریج خود را آماده بازگشت به دنیای قهرمانی کند.

دکتر توکلی جراح ارتوپد و متخصص ارتوپد ، متخصص آسیب های ورزشی
منبع : پایگاه اطلاع رسانی پزشکی ورزشی ایران | لینک